Adresas:

Kodas:

Parko g. 24, Suviekas, LT-32271 Zarasų r.

302602072

Tel.: +370 687 79707
El. paštas: suviekokb@gmail.com

Suvieko seniūnija yra toliausiai į šiaurę nutolusi Zarasų rajono seniūnija. Šiaurės rytuose ji ribojasi su Latvijos Respublikos teritorija. Seniūnijos administracinis centras – Suvieko kaimas. Ši gyvenvietė įsikūrusi visai greta rytuose telkšančio Suvieko ežero bei kiek toliau į pietus nutolusio Čičirio.

Suviekas turistams ir keliautojams dar neatskleistas kraštas, apie kurio apylinkes galima rasti daug mitų ir padavimų, kurie atskleidžia senovinės istorijos faktus, čia gyvenusių žmonių perpasakojimus, siekiančios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės ir Livonijos ordino įsigalėjimo šiuose kraštuose laikotarpį. Ir dar senesnius laikus.

Suvieko kaimas (seniau ir dvaras) yra į vakarus nuo Zarasų, prie Suvieko ežero. Žinoma vietovė jau seniai – dar nuo lietuvių kovų su Livonijos ordinu laikų. Pasak pasakojimų, Suviekas kitados buvo didelis miestas, turėjęs 700 namų, aptvertas siena, kurioje buvo dveji vartai, kuriuos saugojo sargyba. Pasak kai kurių šaltinių Suvieką saugojo net trys piliakalniai: rytuose – Žyto, pietuose – Suvieko, Šiaurėje – Vaidminų. Oficialiuose registruose Suvieko piliakalnis yra siejamas su Žyto piliakalniu, kitų dviejų rasti nepavyko. Suviekas net tris kartus jis buvo sunaikintas, nes ne kartą esanti Lietuvos pakraštyje vietovė buvo puolama ir siaubiama: po 1275 m. kalavijuočių įsikūrimo Dinaburge (Daugpilyje), kovose žuvo narsus krašto gynėjas – kunigaikštis Žytas, o gyvenimas Suvieko apylinkėse atgijo tik nusistovėjus sienai su Livonija.

Istoriniai šaltiniai liudija Suvieką kaip stambų kaimą ir mini jį XV a. raštijoje, 1522 m. minima medinė bažnyčia. 1533 m. vietovė vadinama miesteliu, o iš 1596 m. dokumentų sužinome apie Suvieko dvarą, 1617 m. dokumentų – evangelikų reformatų bažnyčią ir unitų vienuolyną.

XVIII a. pradžioje, Šiaurės karo metu, Suviekas buvo sugriautas, o 1802 m. perduotas Ilūkstės unitų vienuolynui. Palikta Suvieko žemėje ir Prancūzijos istorijos ženklų. 1812 m., prancūzų karo metu, po jos apylinkes klaidžiojo prancūzų kariai, o vienas jų ir šeimą čia sukūrė.

2011-02-18 pasirašyta Bendruomenės steigimo sutartis, kuri Registrų centre įregistruota 2011-03-10 , Bendruomenės steigėjai: Paulius Čiblys, Jadvyga Dindienė, Laima Dainienė.

Nuo -2015-09-29 Bendruomenės pirmininke išrinkta Daiva Svidinskienė