Adresas:

Kodas:

Griežto g. 14, Zarasai

300857601

Tel.: +370 671 20773
El. paštas: taniusha.net@gmail.com

Turmanto Rusų Bendruomenė įsteigta 2007 metų gegužės 29 dieną. teisinė organizacijos forma – asociacija. Savo veiklą bendruomenė vykdo – Turmanto miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose.

Pagrindiniai veiklos tikslai: atstovauti rusų bendruomenę vietos savivaldoje; formuoti ir puoselėti bendruomeninio gyvenimo tradicijas ir papročius; skatinti pilietines visuomenės kūrimąsi; saugoti ir puoselėti rusų tautybės gyventojų kultūrinį paveldą ir tapatumą.

Turmanto Rusų bendruomenė bendradarbiauja su Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnija, Zarasų rajono Turmanto pagrindine mokykla, Turmanto sentikių religine bendruomene, Zarasų stačiatikių visų šventūjų parapijos bendruomene, Zarasų kultūros centru, Naujosios Vilnios kultūros centru, Daugpilio rusų bendruomene,

Bendruomenė nuo 2008 m. yra Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės narė.