Kategorija: Naujienos (Page 1 of 9)

Tiberiados bendruomenė įgyvendino Šv. Kazimiero bažnyčios ir šventoriaus tvarkybos projektą

Tiberiados bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą „Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčios ir šventoriaus tvarkyba“, dalinai finansuotą iš Zarasų rajono savivaldybės administracijos lėšų. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti sakralinę vertę turinčių Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčios ir šventoriaus tvarkybos darbai – perdažytas bažnyčios fasadas, atnaujintas apšvietimas, atrestauruota mūrinė (akmeninė) šventorių juosianti tvora, kuri dėl erozijos ir aplinkos poveikio buvo avarinės būklės ir kėlė pavojų atvykstantiems lankytojams. Bendra atliktų darbų vertė buvo net 12 020 Eur. Iš jų 3100 Eur buvo skirta iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Plačiau

Įvykdytas Smalvų bendruomenės veiklos stiprinimo projektas

Smalvų bendruomenė šių metų pavasarį teikė Nevyriausybinių organizacijų dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų paraišką „Smalvų bendruomenės veiklos stiprinimas“. Jos tikslas – sudaryti sąlygas tinkamai ir kokybiškai organizuoti renginius, prasmingai ir kūrybiškai praleisti laisvalaikį, organizuoti užsiėmimus vaikams, įsigyjant reikalingas priemones: garso kolonėles (su priedais), mandoliną (su priedais) ir ukulėlę – bosą. Plačiau

Įgyvendintas Bendruomenės „Miško broliai“ projektas

Artėjant ne tik Zarasų krašto, bet ir visos Lietuvos tautinio judėjimo dalyvio, lietuvybės skatintojo dr. Domininko Bukonto 150-osioms gimimo metinėms, Bendruomenė „Miško broliai“, panaudos pagrindais prižiūrinti ir tvarkanti gyvenamąjį namą D. Bukonto g. 10, Zarasuose, nusprendė name, kuriame tuo laikmečiu gyveno dr. D. Bukontas (vėliau jame gyveno Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo narys dr. Juozas Buzelis) įrengti ekspoziciją skirtą mūsų krašto šviesuolių atminimui. Plačiau

« Senesni įrašai