Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupė

Leader programa

Lietuvos kaimo tinklas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Viešųjų pirkimų įstatymas

Civilinis kodeksas

Asociacijų įstatymas

Buhalterinės apskaitos įstatymas

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinė apskaita

Darbo kodeksas