Šniukštų kaimo kartų bendrija 2022 m. įgyvendino 3 projektus, finansuojamus valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis, kurių prioritetinė veikla – kaimo bendruomenei svarbaus pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams ir visuomeninio, pilietinio bei ekonominio aktyvumo skatinimas ir tuo pačiu kaimo vietovės, kaip gyvenamosios vietos patrauklumo didinimas.

Pirmas projektas „Jaukūs Šniukštų bendruomenės namai“ įgyvendintas pagal Zarasų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano Verslo ir investicijų programos (Nr. 13) priemonę Nr. 01.04.02. Projektas atitinka NVO (Nevyriausybinių organizacijų) veiklos srities stiprinimo ir veiklos įgyvendinimui reikalingų priemonių ir paslaugų įsigijimo prioritetus. Susidėvėjus senam židiniui už projekto lėšas buvo įsigyta ir sumontuota nauja židinio kapsulė su priedais. Židinys yra pagrindinis šilumos šaltinis, kasdien apšildantis dalį bendruomenės namų patalpų, kuriuose tenkinami bendruomenės narių įvairių žmonių grupių poreikiai.

Antras projektas „Šniukštų kaimo kartų bendrijos materialinės bazės stiprinimas“ įgyvendintas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų pagal NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Įgyvendindami šį projektą, siekėme, kad bendruomenės namai, kuriuose vyksta įvairūs renginiai, būtų atnaujinti ir patrauklūs. Tuo tikslu įsigijome langų užuolaidas. Šniukštų kaimo kartų bendrija, įgyvendinusi projektus, turi tvarkingus ir jaukius bendruomenės namus, sudarė geresnes sąlygas socialinę atskirtį jaučiantiems asmenims gauti tinkamą užimtumą, paramą ir pagalbą šiuose namuose.

Trečią projektą „Saugokime sveikatą“ įgyvendinome pasinaudoję visuomenės sveikatos projektų finansuojamų Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Šiuo projektu skatinome bendruomenės narius įsitraukti į sveikatos išsaugojimo, ugdymo ir stiprinimo bei fizinį aktyvumą didinančią sportinę veiklą, prisidėti prie to, kad kaimo gyventojai galėtų dalyvauti fizinio aktyvumo ugdymo ir stiprinimo veiklose nepatirdami socialinės atskirties. Vykdant projektą organizuoti reguliarūs gimnastinės mankštos užsiėmimai, sudarant individualius pratimus pagal fizinę būklę, amžių ir kitus rodiklius.

Kaimo gyventojams bendruomenės namai yra artimiausia vieta, kur žmonės gali rinktis į organizuojamus renginius, sueigas ir vykstančius susitikimus bei koncertus. Šniukštų kaimo kartų bendrija, įgyvendinusi projektus turi erdvius ir tvarkingus bendruomenės namus, reikalingus susirinkimų, bendruomenės renginių organizavimui, sveikos gyvensenos palaikymui.

Pirmininkė Daiva Zakšauskienė