Asociacija Imbrado bendruomenės centras įgyvendino projektą „Žengė broliai savanoriai…“, kuris buvo finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagal su Zarasų rajono savivaldybės administracija 2022 m. spalio 5 d. sudarytą sutartį Nr. SR(6.68)-585.

Vykdant minėtą sutartį, Imbrado bendruomenės centras įsigijo renginių palapinę, kurią panaudojo per Imbrado valsčiaus 1918–1923 m. Nepriklausomybės kovų savanorių ir Vyties Kryžiaus kavalierių pagerbimo iškilmes Imbrade 2022 m. lapkričio 27 d. Taip pat bendruomenė nusipirko renginio organizavimo paslaugas. Po Šv. Mišių ir iškilmingo savanorių pagerbimo prie naujai įrengtų atminimo lentų bendruomenės centro pirmininkė Ona Patiejūnienė visus šventės dalyvius pakvietė į bendruomenės namus, kur buvo vaišinamasi žuviene, kibinais, šaltais užkandžiais, kava, arbata. Imbrado ansamblis dainavo patriotines dainas, šventės dalyviai gražiai bendravo. Džiugu, kad šventėje dalyvavo rajono Savivaldybės vadovai, parapijos administratorius kun. Vytautas Dagelis, gausus būrys Zarasų kuopos šaulių, kariai savanoriai, Imbrado bendruomenės rėmėjai, svečiai ir, aišku, patys imbradiškiai.

 

Renginys buvo plačiai aprašytas Zarasų rajono savivaldybės tinklapyje, nuoroda:
Imbrado bendruomenės centro pirmininkė Ona Patiejūnienė