Savivaldybių organizuojamiems vietos bendruomenių stiprinimo projektams 2022 metams Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 2 mln. 180 tūkst. eurų. Praėjusiais metais dešimtyje savivaldybių sėkmingai įgyvendinus bandomąjį projektą, kurio metu savivaldybėms pagalbą teikė konsultantas, šiemet šis projektas bus vykdomas penkiolikoje savivaldybių. Tikimasi, kad tai paskatins vietos bendruomenes imtis ambicingesnių projektų, naudingų vietos gyventojams.

Už projektams skirtas lėšas, kaip ir kasmet, konkursus laimėjusios organizacijos galės vykdyti socialinę veiklą socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pavyzdžiui, senjorams, žmonėms su negalia, vyresnio amžiaus ar vienišiems žmonėms, įtraukti į bendruomenę grįžtančius iš emigracijos piliečius ar atvykstančius užsieniečius, ugdyti bendruomenės narių pilietiškumą, populiarinti socialinio verslo plėtrą, taip pat organizuoti reikalingą pagalbą į savivaldybes atvykusiems ukrainiečiams.

Siekiant didesnio bendruomenės narių sutelktumo, finansuojami bendruomenės vaikų ir jaunimo laisvalaikio užsiėmimai, pavyzdžiui, stovyklos, renginiai, kitos veiklos, skatinančios asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą. Remiama ir bendruomenės narių kultūrinė, švietėjiška, sporto ir sveikatinimo veikla, įvairios akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešoms erdvėms ir aplinkos kokybei gerinti.

Konkursuose projektų finansavimui gauti gali dalyvauti vietos bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės.

Bandomasis projektas

Toliau tęsiamas praeitais metais pradėtas bandomasis projektas. Siekiant efektyviau stiprinti bendruomenes, penkiolikoje Lietuvos savivaldybių talkins vienas atrinktas konsultantas – nevyriausybinė organizacija. Jis Ignalinos, Kaišiadorių, Kėdainių, Klaipėdos, Tauragės, Trakų,  Švenčionių, Šiaulių ir Vilniaus rajonų, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio,  Šiaulių ir Vilniaus miestų bei Elektrėnų savivaldybėse teiks konsultacijas ir mentorystę planuojant ir vykdant bendruomeninės veiklos  projektus, skatins vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus, didesnį jaunimo įsitraukimą į bendruomeninių organizacijų veiklą ir organizuos ekspertinį organizacijų pateiktų paraiškų vertinimą.

Tikimasi, kad konsultanto profesionalus palydėjimas ir suteiktos žinios paskatins bendruomenes  imtis ambicingesnių projektų, naudingų vietos gyventojams.

Siekiant, kad visos savivaldybėse veikiančios bendruomeninės organizacijos turėtų vienodas galimybes pretenduoti į projektų finansavimą, minėtose penkiolikoje savivaldybių išbandomas naujas lėšų skirstymo būdas – lėšos skirstomos visos savivaldybės mastu, atsisakant skirstymo seniūnijoms.

Kas vyksta penkiolikoje įvardintų savivaldybių?

*Savivaldybės organizuoja atrankos komisijų sudarymą: į jas savo atstovus deleguoja bendruomeninės organizacijos, seniūnaičiai ir savivaldybių administracijos.
*Paskelbiamas projektų konkursas.
*Konsultantas teikia konsultacijas dėl paraiškų ir veiklų planavimo.
*Bendruomeninė organizacija teikia paraišką konsultantui.
*Ekspertai vertina paraiškas ir siūlo, kuriems projektams skirti finansavimą.

*Atrankos komisijos tvirtina ekspertų vertinimus.
*Įgyvendinami projektai, kuriems skirtas finansavimas.
*Konsultantas vykdo mentorystę bendruomeninėms organizacijoms, įgyvendinančioms projektus.