Zarasų rajono savivaldybės administracija vasaros pabaigoje kvietė bendruomenines organizacijas teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Asociacija „Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka“ pateikė paraišką pagal 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ir gavo finansavimą. Už gautą paramą įsigijome 13 sulankstomų suolų, kurie tiks lauko ir vidaus renginiams bendruomenės namuose. Prie bendruomenės jau turimo tokių universalių baldų komplekto, tai labai reikalingas papildymas.

Asociacija „Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka“ savo veiklą pradėjo prieš devyniolika metų. Jos tikslai – burti Dusetų krašto žmones į bendruomenę, kuri spręstų įvairias gyvenimiškas problemas. Šiais metais asociacija sėkmingai dalyvavo įvairiose Dusetų krašto populiarinimo veiklose, rašė ir vykdė projektines veiklas. Rūpinosi bendruomenės namais, kuriuos pagal turto panaudos sutartį Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka įgavo teisę neatlygintinai valdyti ir naudoti Dusetų Švč. Trejybės parapijai nuosavybes teise priklausantį turtą, kuris kapitališkai remontuojamas ir bus pritaikytas bendruomenės narių viešiesiems poreikiams tenkinti.

Šiuo metu kapitališkai remontuotajamas pastato I aukštas, bus įrengiamos patalpos pritaikytos Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos bendruomenės poreikiams. Suremontuoto bendruomenės pastato įveiklinimas užtikrins sąlygas ir platesnes galimybes įvairių socialinių sluoksnių gyventojams bei visos bendruomenės kultūriniam lavinimui, turiningam bei įvairiam laisvalaikio užimtumui, lankytojai jausis saugūs. Sutvarkyta patalpų estetinė būklė, padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą.

Bendruomenės namai atliks ir visuomeninę naudą teikiančią veiklą, sukuriančią pridėtinę socialinę vertę, padės spręsti socialiai pažeidžiamų asmenų problemas. Pagal poreikį, ateityje bus sudarytos sąlygos vaikų bei senjorų dienos centrams įsikurti. Planuojamos veiklos, kuriami veiklų planai ir nenustojama tikėtis, kad gėris kažkada nugalės blogį, melą ir karo baisumus. Darbai ženkliai juda į priekį. Tikimės, kad visų geranoriškumo dėka bendruomenės ir parapijos namai jau bus įrengti ir sutvarkyti bendruomeninėms veikloms.

Asociacijos „Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka“ taryba ir nariai dėkoja Zarasų rajono savivaldybei už skirtą finansavimą ir už nuolatinį rūpestį rajono bendruomenės narių viešiesiems poreikiams tenkinti.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Zarasų rajono savivaldybė.

Projekto pareiškėjas Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka.

Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka pirmininkė Aldona Žiliukienė