Dusetų seniūnijos ir bendruomenės parapijos santalkos projektą „Bendruomenės namų gerbūvio, skirto veikloms vystyti, gerinimas“ remia Zarasų rajono savivaldybės administracija.

Projektas „Bendruomenės namų gerbūvio, skirto veikloms vystyti, gerinimas“ spartina bendruomenės namų kūrimąsi.

Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti regione gyvenamosios aplinkos kūrimas, sustiprinant materialinį gerbūvį ir pritaikant bendruomenės poreikiams bei kultūrinei veiklai. Tai vienas iš Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos tikslų. Kasmet, padedant Zarasų rajono savivaldybės administracijai, kuri skiria finansavimą, atnaujinama materialinė bazė leis greičiau atverti Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos namų duris. Visi nupirkti daiktai, baldai, būtina ir reikalinga įranga bus naudojami bendruomenės užsibrėžtuose tiksluose nurodytose veiklose. Patrauklios viešosios erdvės sutvarkymas vienys kaimo gyventojus siekti naujų bendrų tikslų, skatins savanorišką veiklą, kultūrinį aktyvumą ir užimtumą bei sukurs draugišką socialinę aplinką.

 

Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos informacija