Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie gautas paraiškas.

Projektų įgyvendinimui skirta – 10 033 eurų.

Lėšų poreikis – 28 146.50 eurų.

Prašome pasitikrinti, ar Jūsų pateiktos paraiškos duomenys yra teisingi. Jeigu nerandate savo paraiškos šiame sąraše, kreipkitės el. paštu bendruomenes@nisc.lt.

Šia Priemone siekiama skatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins nepriklausomi išorės ekspertai, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.

Gavimo data
Pareiškėjas
Projekto pavadinimas
Prašomas biudžetas
Paraiškos numeris
2024-02-21
Smalvų bendruomenė
Viešojo naudojimo patalpų pritaikymas Smalvų bendruomenės poreikiams
2800,00
BO-2024-12
2024-02-25
Asociacija Turmanto bendruomenė
Turmanto gyventojų socialinė gerovė
3000,00
BO-2024-39
2024-02-25
VšĮ Turmontai
Socialinio, kultūrinio gyvenimo stiprinimas Turmanto gyventojams
2946,30
BO-2024-36
2024-02-25
Zarasų rajono Sadūnų kaimo bendruomenė
Viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams
2359,88
BO-2024-31
2024-02-26
Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka
Kurkime bendrystę savo erdvėje
3000,00
BO-2024-52
2024-02-27
Baibių kaimo bendruomenė
Materialinės bazės stiprinimas
1590,32
BO-2024-143
2024-02-27
Fektavimo klubas „Duelis”
Klubo „Duelis” stiprinamasis bendruomenės renginys dviejų dienų stovyklą
3000,00
BO-2024-116
2024-02-27
Salako bendruomenė „Sakalas”
Kraštotyrinė- ekspedicinė stovykla „pažink Salaką kaip savo kiemą”
1000,00
BO-2024-153
2024-02-27
Vasaknų bendruomenė
Tvarios mikro gastronomijos modelis
3000,00
BO-2024-209
2024-02-27
Zarasų bendruomenė
Pozityvus socialinis „fonas” – ZARASAI
3000,00
BO-2024-217
2024-02-27
Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenė
Socialinio verslo pradžia Suvieko kaime
2450,00
BO-2024-125
28146,50

INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.
• elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
• informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, 8 670 36796
Virginija Šetkienė, 8 610 64152
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

Priemonės konsultanto informacija