Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

Regionų plėtra 2023

„BESIKEIČIANTYS SAVIVALDOS IŠŠŪKIAI: BENDRUOMENĖS, GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS, POLITIKA“

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Centrinių rūmų 217 k., Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. (GPS: 54.89405090325578, 23.83528716772869) 2023 m. gegužės mėn. 16 d. (antradienis)

09:30 – 10:00    Registracija

10:00 – 10:30    Sveikinimai konferencijos dalyviams:

 • Vicekanclerė prof. dr. Aušra Blinstrubienė, Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio akademija
 • Arne Monrad Johnsen, Seniorrådgjevar FoU, Vestland County Council, Norway
 • Jolanta Margaitienė, LR Vidaus reikalų Ministrės patarėja

Patirties mainų darbinio vizito į Norvegijos Karalystę filmo peržiūra

Įžanginis plenarinis pranešimas „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimo aktualijos šalies regioninio vystymosi kontekste“ – prof. dr. Rimantas Dapkus (VDU, LRTI).

10:30 – 12:00    Pranešimai (po 20-30 min. ir diskusija):

 • „Nacionalinės regioninės politikos aktualijos ir piliečių įsitraukimas į sprendimų priėmimą“, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vadovė Rasa Tamulevičiūtė, Vidaus reikalų ministrės patarėja Jolanta Margaitienė.

 

 • “The Hardanger Council experience how to make cooperation between municipalities – a tool for regional development and democracy building”, Mrs. Trude Rinaldo, Senior adviser for Hardanger Council – Hardangerrådet IKS (anglų kalba).

 

 • “Dalyvavimas savivaldos rinkimuose: aktyvumo problema”, prof. dr. Aistė Lazauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas, VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų instituto ekspertė.

12:00 – 12:15    Kavos pertrauka

12:15 – 14:00    Pranešimai (po 15-20 min. ir diskusija):

 • “Vietos bendruomenių svarba ir gyventojų įsitraukimo formos”, doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė, Vytauto Didžiojo universitetas, VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų instituto ekspertė.

 

 • „Lietuvos bendruomeninių organizacijų judėjimo aktualijos“, Eglė Juozapavičienė, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė.

 

 • „Bendruomenių narių pilietiškumo ir teisinės savimonės ugdymas, saviraiškos ir įsitraukimo skatinimas, puoselėjant bendruomeniškumą ir dalyvavimą vietos savivaldoje“, Darius Joneikis, Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininkas.

 

 • Projekto „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ rezultatų aptarimas:

 

“Kauno rajono vietos veiklos grupės patirtis”, Kristina Švedaitė, Kauno raj. VVG administracijos vadovė.

 

 • „Bendruomenės „Skaudvilės Kraštas” patirtis“, Vidas Bičkus, Bendruomenės pirmininkas.

 

 • Projekto partnerių pasisakymai apie įgyvendinto projekto patirtis, naudą ir rezultatų panaudojimo perspektyvas.

 

14:00 – 15:00    Pietūs (švediškas stalas salės fojė)

15:00 – 17:00    Kauno rajono Vietos veiklos grupė – diskusija su vietos bendruomenės bei savivaldybės atstovais dėl gyventojų aktyvesnio įsitraukimo į savivaldai aktualių klausimų nagrinėjimą.

 

2023-05-17 (trečiadienis)

Žemės ūkio akademijos 3-tieji rūmai 610 a., Universiteto 10, Akademija, Kauno r. (GPS:

54.890289372099545, 23.83499191159244)

10:00 – 14:00    Patirties mainų darbinis seminaras (workshop), skatinant bendruomeninį bendradarbiavimą įvairiose viešojo sektoriaus srityse. Moderatoriai – Mrs. Trude Rinaldo, Senior adviser for Hardanger council, doc.dr. Jurga Bučaitė-Vilkė ir prof.dr. Rimantas Dapkus.

Konferencijos organizacinio komiteto nariai ir konferencijos moderatoriai:

Pirmininkas Prof. Dr. Rimantas Dapkus – Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorius;

Doc. Dr. Jurga Bučaitė-Vilkė – Lietuvos regioninių tyrimų instituto ekspertė ir Vytauto Didžiojo universiteto docentė;

Antanas Alvikas – Lietuvos regioninių tyrimų instituto direktorius;

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Lietuvos regioninių tyrimų institutas, K.Donelaičio g. 33-506, Kaunas LT- 44240 Mob.tel.: 8-687-41422 Rimantas Dapkus ir 8-612-55865 Antanas Alvikas, E-paštas: Rimantas.Dapkus@gmail.com, LRTI@LRTI.LT , Antanas@LRTI.LT

 

Negalinčius atvykti ir dalyvauti konferenijoje „gyvai”, kviečiame jungtis per nuotolį. /

Those who cannot come and participate in the conference „live”, we invite you to connect remotely:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE3MzMxYWEtMzdiZi00YjlhLWI0ZjYtODI3YTM0MTgzN2Zj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210701389-4f5b-4078-baea-209e39c6210e%22%2c%22Oid%22%3a%224b3c6959-416c-4ea2-bff9-2040dc6cea70%22%7d

Microsoft Teams meeting

Meeting ID: 374 225 719 641

 

Passcode: kbRGhc

_____________________________________________________________________________________________

Konferencija skirta aptarti baigiamo įgyvendinti projekto rezultatams bei šalies demokratijos vystymo ir regioninės politikos aktualijos aptarti, ir yra finansuojama iš projekto Nr. K1-O1-PK-D-355 “Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas” lėšų, finansuojamo pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje programą.

 

Projekto idėja – tarpinstitucinės partnerystės tarp vietos valdžios (savivaldybės), vietos bendruomenių ir piliečių grupių bei kitų regionuose veikiančių suinteresuotų grupių leidžia pritaikyti skirtingus interesų derinimo modelius ir prieigas, didinančias demokratiją ir palaikančias įvairias pilietines iniciatyvas bei didinančias įsitraukimą į vietos politikos darbotvarkę bei viešųjų paslaugų teikimą gyventojams ir prisideda prie didesnės gyventojų gyvenimo kokybės konkrečiose teritorijose.

 

Partneriai: VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas, Tauragės miesto/rajono vietos veiklos grupė; Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“, Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“, Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyrius, Kauno rajono vietos veiklos grupė, Zarasų rajono bendruomenių asociacija, Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“, Ignalinos rajono vietos veiklos grupė, Kaimų bendruomenė ,,Saulietekis‘‘, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga bei partneriai iš Norvegijos Karalystės – Hardangerio regiono (penkių savivaldybių) plėtros taryba (Hardangerrådet IKS) ir Vestland apskrities administracija (Vestland fylkeskommune).