Minaukos sentikių religinė bendruomenė 2022 m. vykdė projektą pagal 1.1.6 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programa „Minaukos sentikių cerkvės vidaus remonto darbai“ pasirašius sutartį buvo skirta 1200,00 eurų finansavimas.

Projekto tikslas:
1. Suremontuoti bendruomenės cerkvę.
2. Suburti bendruomenės narius moralines vertybes puoselėjančiai ir švietėjiškai religinei veiklai.
3. Plėtoti kaimo viešąją infrastruktūrą;
Užduotis:
1). Atlikti  Minaukos sentikių cerkvės vidaus  remonto darbus.
2). Pastatą pritaikyti susirinkimų organizavimui, šarvojimo paslaugoms, religinėms bei kitoms šventėms organizuoti.
3). Padidint gyventojų gyvenamosios aplinkos patrauklumą.
Projektas tęstinis, už gautą finansavimą buvo atlikti daliniai remonto darbai.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija