Zarasų rajono bendruomenių asociacija partnerio teisėmis dalyvauja Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos Lietuvoje „Aktyvių piliečių fondas“ finansuojamame projekte „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ . Projektas Nr.K1-01-IP-D-355. Projekto vykdytojas – VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas.

Nuo š.m. sausio 6 d. prasideda mokymai bendruomenių lyderiams ir nariams, kurių tikslas – vietos savivaldos ir regioniniu lygmeniu veikiančių vietos bendruomenių narių pilietinio aktyvumo ir lyderių gebėjimų stiprinimas bei piliečių skatinimas įsitraukti į tarp institucines partnerystes su vietos valdžia, verslu ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, stiprinant demokratiją ir gerinant gyvenimo kokybę.

Norite dalyvauti mokymuose ir sužinoti apie vietos bendruomenių naujas veikimo formas, gyventojų įtraukimo į veiklą atstovaujant viešąjį interesą iššūkius, problemas, bendruomenės kultūros stiprinimą ir formavimą, bendruomenės galimybes perimti viešųjų paslaugų teikimą ir spęsti vietos problemas bei kt., registruokitės elektroniniu paštu: zarasu.bendrasociacija@gmail.com ar telefonu 8 687 58562.

 Arvydas Veikšra

rajono bendruomenių asociacijos prezidentas