Alytaus regiono vietos veiklos grupė su partneriais – Ukmergės rajono, Zarasų – Visagino regiono ir Alytaus miesto vietos veiklos grupėmis šiuo metu pradėjo įgyvendinti naują teritorinio bendradarbiavimo projekto „Sąveikos lauku – sumanumo link“ veiklą – nuotolinius mokymus, kuriuose kaimo plėtros procesams vystyti bus panaudotas kūrybinių partnerysčių metodas. Jo pagalba projektuosime sumanių kaimų modelius ir klosime pamatus būsimosioms 2023–2027 m. vietos plėtros strategijoms.

Kviečiame į 3 val. trukmės kūrybinius nuotolinius susitikimus tema „Sumanių kaimų pavyzdžiai Lietuvoje ir užsienyje“. Raginame jungtis aktyvius, kūrybiškus projekte dalyvaujančių savivaldybių kaimiškųjų teritorijų žmones. Labai laukiami vietos menininkai, įvairių kitų kūrybinių sričių atstovai pvz. dizaineriai, architektai ir visi suinteresuoti kaimo plėtros dalyviai.

LABAI SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ, kad kaimai taptų pažangesniais ir patrauklesniais.

Diskusijas mokymų metu veda mokslininkės prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, dr. Gintarė Vaznonienė, dr. Aistė Čapienė.

Artimiausi nuotolio susitikimai: 2022 m. rugsėjo 19 d. ir 2022 m. rugsėjo 26 d. – jungiamės 13.45 val. iki 17.00 val. pastoviu laiku.

Prisijungimus prie MT platformos atsiųsime visiems asmeniškai susidomėjusiems ir paskambinusiems į VVG (zarasuvvg@gmail.com arba mob. 8 609 97118).

Jūs galite prisidėti projektuojant savo kaimų ateitį!

Projektas „Sąveikos lauku – sumanumo link“ remiamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Zarasų – Visagino regiono VVG informacija