2023 m. gegužės 11 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės  (toliau – VVG) visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtinta parengtos Zarasų – Visagino regiono vietos plėtros strategijos 2023-2029 m. tema „Ekonominė regiono plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas“, priemonės ir strategijos projektas.

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė, besirengdama naujajam Europos Sąjungos projektų finansavimo laikotarpiui ir konsultuodamasi su VVG teritorijos gyventojais bei tikslinėmis grupėmis, parengė 2023-2029 m. laikotarpio Zarasų – Visagino regiono vietos plėtros strategijos projektą.

2023-2029 m. laikotarpiui vietos plėtros strategijai įgyvendinti planuojama skirti apie 1,96 mln. eurų, iš kurių iki 20 proc. bus skirta projektų administravimui ir iki 80 proc. – vietos projektų įgyvendinimui

Atlikus VVG teritorijos stiprybių, silpnybių ir galimybių, grėsmių (SSGG) analizę, remiantis susitikimų su tikslinėmis grupėmis ir vykdytų apklausų rezultatais buvo suplanuotos šios remiamos priemonės ir veiklos sritys:

  • Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra (500 000 Eur, planuojamas projektų skaičius – 5 vnt.);
  • Įtrauki ekonominė regiono plėtra, skatinant ūkio subjektų bendradarbiavimą (160 000 Eur, planuojamas projektų skaičius – 2 vnt.);
  • Socialinio verslo kūrimas ir plėtra (160 000 Eur, planuojamas projektų skaičius – 2 vnt.)
  • Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas ir (ar) kokybės gerinimas (580 000 Eur, planuojamas projektų skaičius – 8 vnt.)
  • Bendradarbiavimo rėmimas, siekiant darnaus regiono vystymosi ir gyvenimo kokybės kaime gerinimo (90 200 Eur, planuojamas projektų skaičius – 4 vnt.)
  • Verslumo ir užimtumo mokymai, siekiant socialinės integracijos, skurdo mažinimo ir užimtumo didinimo (75 000 Eur, planuojamas projektų skaičius – 5 vnt.)

Prašome Jūsų iki gegužės 23 d. atsakyti, ar pritariate vietos plėtros strategijos temai  – „Ekonominė regiono plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas”, atsakant į anketą.

Kviečiame iki gegužės 29 d. teikti siūlymus strategijos projektui. Pastabos.

STRATEGIJOS PROJEKTAS: Zarasų – Visagino regiono 2023 – 2029 m. vietos plėtros strategija

Zarasų – Visagino regiono VVG informacija