Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-621 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2022 m. projektų finansavimo“ skirtas finansavimas Zarasų sentikių religinės bendruomenės projektui „Zarasų sentikių religinės bendruomenės automobilio stovėjimo aikštelės Vytauto g. 43, Zarasai užbaigiamiesiems trinkelių klojimo darbams“ – 535,87 Eur.

Antrais kvietimas teikti paraiškas buvo skirtas Zarasų miesto seniūnijos bendruomeninėms organizacijoms, likus nepaskirstytų lėšų likučiui po pirmojo kvietimo. Iki konkurso galiojimo pabaigos buvo pateikta vienintelė paraiška, kuriai ir buvo skirtas finansavimas.

Informaciją apie 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą teikia jaunimo reikalų koordinatorė Julija Goštautaitė-Adomavičienė, tel. (8 385) 30 731, el. p. jaunimokoordinatorius@zarasai.lt.

 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Zarasų rajono savivaldybės administracija