Vaikų gynimo dienos išvakarėse VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“), įgyvendindama projektą „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą“, Zarasuose organizavo seminarą tema „Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomeninėje veikloje“.

Prasminga, kad minint Europos ir Lietuvos jaunimo bei Savanorystės metus, seminaras buvo skirtas jaunimui, vietos veiklos grupių nariams, kaimo bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovams, dirbantiems ar planuojantiems dirbti su jaunimu kaimo vietovėse.

Simboliška, kad seminaras vyko Zarasų rajono savivaldybės kultūros centre, kuriame yra įsikūręs Zarasų atviras jaunimo centras. Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras yra viena iš akredituotų savanorius priimančių organizacijų Zarasų rajone, kurią renkasi daugiausiai savanorių, dalyvaujančių Jaunimo savanoriškos tarnybos programoje.

Renginio metu buvo diskutuojama, kaip jaunus žmones įtraukti į kaimo plėtros procesus, į bendruomeninę veiklą, kas jaunimui atrodo „kieta“ ir kokie visuomenės lūkesčiai jauno žmogaus atžvilgiu. Nuotaikingas seminaro lektorius Marius Ulozas, kuris yra Politikos tyrimų ir analizės instituto vadovas, penkiolika metų dirbantis su įvairiomis jaunimo organizacijomis, sugebėjo bendram tikslui, bendrai veiklai ir bendriems siekiams suvienyti susirinkusius dalyvius iš Zarasų, Ignalinos, Utenos, Molėtų ir Švenčionių rajonų. Seminare dalyvavo jaunimas, atvirų jaunimo centrų ir erdvių darbuotojai, jaunimo reikalų koordinatoriai, kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių atstovai.

Lektoriaus suteiktos žinios padės nevyriausybinėms organizacijoms ir kaimo bendruomenėms tinkamai sudominti ir įtraukti jaunus žmonės į visuomeninę veiklą taip, kad jaunimas jaustųsi pakankamai naudingas ir svarbus, nes tik kartų tarpusavio bendradarbiavimas gali išlaikyti bendruomenių gyvastį ir eiti progreso link.

Dėkoju VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros administracijai projekte „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą“ skyrusiai ypatingą dėmesį Zarasų rajonui ir suteikus galimybę Utenos regiono jaunimui, nevyriausybinėms organizacijoms ir asmenims, dirbantiems su jaunimu, išklausyti puikaus lektoriaus Mariaus Ulozo įžvalgų ir patarimų, kaip įtraukti jaunimą į bendruomeninę veiklą.

Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė