Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė buvo įsteigta 2009 metais, o  2011 metais buvo patvirtinta Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės (ZVŽRVVG) strategija ir gautas finansavimas. 2007-2013 m. strategijos tikslams įgyvendinti, projektų kofinansavimui, buvo skirta 793 892 Lt finansavimas.

2014 – 2020 metais buvo įgyvendinama dvisektorė vietos plėtros strategija, todėl Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė vykdė tik 2012 -2015 m. įgyvendintų projektų monitoringą ir atskiros Vietos plėtros strategijos nerengė.

2023 metais Zarasų ir Visagino regiono žuvininkystės vietos veiklos grupė planuoja atnaujinti veiklą, rengti ir teikti vertinimui 2021-2027 m. Vietos plėtros strategiją (toliau-VPS).

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priede nurodyta galima Asociacijai gauti VPS suma – 640414 eurų.

Iki š.m. kovo 30 d. asociacija turi pateikti paraišką vietos plėtros strategijos rengimo finansavimui, todėl pagrindinis darbas – pagal reikalavimus atnaujinti asociacijos valdymų struktūrą,   pakeisti asociacijos įstatus ir parengti paraišką. Norinčius dalyvauti asociacijos veikloje, kviečiame rašyti zarasuzuvis@gmail.com

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės informacija