Praėjusių metų gruodžio 30 d. Zarasų rajono Suvieko bendruomenei buvo ypatinga – buvo pasirašyta trišalė sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir  Zarasų–Visagino regiono vietos veiklos grupe, skiriant 28 312,00 Eur finansavimą vietos projektui „Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenės namų kapitalinis remontas ir pritaikymas paslaugų teikimui“.

Dėka skirtos paramos iš Zarasų–Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirtų lėšų ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos skirto 7000,00 Eur koofinansavimo, po nepilnų metų Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenė gali džiaugtis projekto rezultatais.  Svarbu paminėti, kad prie šio projekto įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybės administracija prisidėjo dar 2019 m., kuomet bendruomenė, besirengdama teikti projekto paraišką Zarasų–Visagino regiono vietos veiklos grupei,  įgyvendino projektą „Bendruomenės namų dalies patalpų kapitalinio remonto techninės dokumentacijos parengimas“.

Projektas finansuotas pagal Zarasų rajono savivaldybės administracijos „Projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų“ programą, bendra projekto vertė buvo 3000,00 Eur. Įgyvendinus projektą parengtas bendruomenės namų nenaudojamų patalpų kapitalinio remonto techninis projektas. Šiais metais atlikus Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenės namų dalies patalpų kapitalinį remontą, patalpos buvo pritaikytos bendruomenės poreikiams – suremontuota salė sociakultūrinių ir edukacinių paslaugų teikimui, bendruomenės susibūrimams, įrengtas erdvus poilsio kambarys, įsigyti nauji stalai. Įgyvendinus projektą buvo sudarytos galimybės teikti viešai prieinamas asmens higienos ir buitines paslaugas pagal bendruomenės poreikius, t.y. įrengtas sanmazgas su dušu, įsigyta didelės talpos drabužių skalbimo mašina su džiovinimo funkcija ir indaplovė, kuri padės naudoti bendruomenės energetinius išteklius.

Dėkojame Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupei ir Zarasų rajono savivaldybės administracijai už paramą, nuoseklų darbą ir suteiktą galimybę Suvieko kaimo gyventojams naudotis geresnės kokybės materialine baze ir naujai teikiamomis paslaugomis.

Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenės pirmininkė Daiva Svidinskienė