Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) pradeda rengti 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją ir kviečia Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių gyventojus, verslo subjektus, NVO ir vietos valdžios atstovus dalyvauti apklausoje, kuri reikalinga teritorijos socialinei, ekonominei bei aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių analizei atlikti. Surinkti duomenys bus naudojami identifikuoti Zarasų rajono ir Visagino savivaldybės kaimo vietovių vystymo kryptis, nustatant strategijos prioritetus, ES paramos finansavimo priemones ir veiklos sritis.

Prašome Jūsų iki vasario 22 d. atsakyti į anketoje pateiktus klausimus (anketa).

Pagal LR Žemės ūkio ministro 2022 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl paramos 2023-2027 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikos“ patvirtiną metodiką, paramos dydis Zarasų-Visagino regiono vietos plėtros strategijai įgyvendinti gali siekti iki 1 910 155 Eur.

Zarasų-Visagino regiono vietos plėtros strategija bus įgyvendinama pagal ES Kaimo plėtros programos LEADER priemonę, kuri leidžia pasiekti ES kaimo plėtros politikos tikslus taikant įgyvendinimą „iš apačios“, o ne tradicinį metodą „iš viršaus“, kuomet vietos plėtros strategijos kryptis formuoja pati kaimiškųjų vietovių bendruomenė.

Zarasų-Visagino regiono VVG informacija