Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė (toliau – VVG), rengdama 2023–2027 metų vietos plėtros strategiją, kuri Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių kaimiškosiose vietovėse bus įgyvendinama bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, vasario 14 d. į darbinį susitikimą pakvietė Zarasų rajono socialinių paslaugų teikėjus, socialinius darbuotojus ir specialistus, susiduriančius su įvairių amžiaus grupių, fizinių ir psichologinių galimybių asmenų socialiniais poreikiais.

Susitikimo metu VVG pirmininkas Arvydas Veikšra pristatė rengiamos vietos plėtros strategijos specialiuosius tikslus, intervencines priemones, siekiant didinti kaimo gyventojų užimtumą ir socialinę įtrauktį. Susirinkusiesiems pristatyti jau įgyvendinti socialinės krypties vietos projektai Zarasų rajone, kuriems finansavimas buvo skirtas iš Zarasų – Visagino regiono VVG lėšų. Atkreiptas dėmesys, kad VVG orientuojasi į projektų tęstinumą ir, jei įgyvendinant 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją didžiausias dėmesys buvo skirtas bendruomenių valdomų infrastruktūros objektų sutvarkymui, tai įgyvendinant 2014-2020 m. vietos plėtros strategiją, kurios įgyvendinimas pratęstas iki 2025 m., didžiausi resursai yra telkiami paslaugų kūrimui ir viešosios paskirties pastatų įveiklinimui.

Dalyviai buvo ypač aktyvūs, teikdami siūlymus ir diskutuodami. Didelis dėmesys buvo skiriamas viešųjų paslaugų perdavimui nevyriausybiniam sektoriui, ką bendromis nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldos pastangomis, pasinaudojant vietos plėtros strategijos finansavimo galimybėmis, būtų tikslinga įgyvendinti. Tai pažymėjo ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) direktoriaus pavaduotojas Gediminas Gaidamavičius, kuruojantis socialinę sritį. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė įvardino šiuo metu nevyriausybiniam sektoriui perleistas paslaugas (su jomis galite susipažinti https://www.zarasai.lt/informacija-akredituotos-socialines-prieziuros-paslaugos-zarasu-rajone_5653 ).

Analizuojant rajono problematiką, buvo aptartos socialinės paslaugos, kurios vis dar nėra teikiamos ar teikiamų paslaugų pasiūlos nepakanka. Tai palydimosios globos paslauga, senjorų darželio paslauga, specialaus transporto paslaugų teikimas, savarankiški gyvenimo namai, paslaugos, teikiamos sutrikusio intelekto asmenims, paslaugos smurtautojui. Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė V. Paliūnienė pabrėžė, kad Zarasų rajone ypatingai jaučiamas nuolatinių globėjų ir šeimynų trūkumas, ko pasėkoje vaikai yra išvežami gyventi į kitus rajonus, yra sudėtinga išlaikyti ryšį su savo biologine šeima. Salako socialinės globos namų direktorė V. Zarakauskienė išreiškė poreikį kurtis privatiems senelių namams, teigdama, kad mūsų rajonas yra patraukli gyvenamoji vietovė ir yra besidominčių tokių senelių namų įkūrimu, tiesiog trūksta finansinės paramos. Tuo tarpu Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė O. Ludziš išreiškė poreikį vietos plėtros strategijoje taip pat numatyti priemones privatiems darželiams kaimiškose vietovėse kurtis, pateikdama tokių darželių geruosius pavyzdžius ir jų naudas vaikui bei šeimai.

Turint omenyje, kad vietos plėtros strategijose ypatingas dėmesys yra skiriamas kaimiškų vietovių jaunimo užimtumo didinimui per verslo rėmimo priemones (tiek remiant asmenų iki 40 m verslo pradžią ir plėtrą, tiek skatinant įdarbinti Zarasų rajono gyventojus iki 40 m.), Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė J. Goštautaitė-Adomavičienė pažymėjo, kad vietos plėtros strategijoje reikalinga daugiau dėmesio skirti mobiliam darbui su jaunimu, jaunimo įtraukimo į bendruomeninę veiklą didinimo ir būtų tikslinga vietos plėtros strategijos priemonėse numatyti finansavimą tokių projektų įgyvendinimui ir mobilaus darbo su jaunimo paslaugų teikimui.

Susitikime taip pat dalyvavę Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro „Kartų namai“ direktorius K. Ražanas, Zarasų rajono Samanių bendruomenės „Dvargantis“ pirmininkė J. Buičenkienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja R. Šileikienė taip pat diskutavo apie vaikų dienos centrų veiklą, bendruomeninių vaikų globos namų perspektyvas, bendruomenėse teikiamų asmens higienos paslaugų teikimą ir kitas aktualias temas.

Dėkojame susitikimo dalyviams už pasidalinimą žiniomis, patirtimi ir idėjomis.

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“, sutarties Nr. 42PP-KU-22-1-03778-PR001.