Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė (toliau – VVG), rengdama 2023 – 2027 metų vietos plėtros strategiją, kviečia į susitikimus Zarasų rajono savivaldybės seniūnijų gyventojus, bendruomenes, verslo subjektus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, ūkininkus, įstaigų darbuotojus ir visus, kuriems rūpi, kaip Zarasų rajono kaimiškosios teritorijos bus vystomos artimiausius 5 metus.

Š. m. rugpjūčio mėnesį Žemės ūkio ministras patvirtino Paramos 2023 – 2027 metų kaimo vietovių plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodiką, kurioje nustatytas paramos dydis Vietos plėtros strategijoms įgyvendinti.

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės Strategijai įgyvendinti numatyta skirti 1 910 tūkst. Eur.

Susitikimuose bus pristatomos galimos finansavimo kryptys, identifikuojami poreikiai ir tariamasi, kokie projektai reikalingiausi Jūsų gyvenamojoje vietovėje.

ARTIMIAUSIŲ SUSITIKIMŲ GRAFIKAS:

Informacija apie susitikimus kitose seniūnijose ar su kitomis tikslinėmis grupėmis bus skelbiama papildomai.

 

Plačiau apie VVG veiklą, įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus bei rengiamą naują vietos plėtros strategiją kviečiame skaityti www.zarasaivvg.lt. Savo pasiūlymus, pastebėjimus siųskite el.p. zarasuvvg@gmail.com

 

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės informacija

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa“ veiklos sritį ‚Parengiamoji parama“, sutarties Nr. 42PP-KU-22-1-03778-PR001.