Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios parapijai priklauso unikali tašyto akmens bažnyčia, neturinti analogų visame krašte. Pastatas yra Lietuvos Valstybinės reikšmės kultūros paveldo objektas. Salako bažnyčios architektūrinis unikalumas labai reikšmingas Zarasų kraštui. Bažnyčioje nuolat vyksta ne tik liturginės apeigos, bet ir įvairios parodos, sakralinės muzikos koncertai ar kiti renginiai. Salako bažnyčia dėl savo architektūrinio išskirtinumo, visuomet įtraukiama į įvairius turistinius maršrutus. Viešinant Zarasų kraštą, Salako bažnyčia yra stiprus akcentas atskleidžiant, pabrėžiant krašto unikalumą ir grožį. Todėl Salako bažnyčia – objektas, pritraukiantis didelius Lietuvos ir aplinkinių valstybių keliautojų – turistų srautus. Taip šis objektas svariai prisideda prie krašto turizmo vystymosi, sudarant galimybę kurtis naujoms darbo vietoms.

Salako bažnyčia tvarkoma parapijiečių, klebono ir įvairiomis kitomis iniciatyvomis, surinktomis aukų lėšomis bei vykdomų projektų pagalba. Nuo 2020 metų atskirais etapais yra vykdomas projektas „Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčios ir šventoriaus tvoros eksterjero tvarkymo darbai“, kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros paveldo departamentas. Trūkstamomis lėšomis rūpinasi pati parapija. Zarasų rajono savivaldybė skyrė dalinį finansavimą 1970 eurų, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo finansavimo programą. Šių 2022 metų projekto etape buvo: restauruoti bažnyčios didieji langai, suremontuotas ir nudažytas stogas, įrengtos sniego gaudyklės, sutvarkytos kritulių nuvedimo sistemos, baigtos valyti fasado sienos.

Nuoširdžiai prisidedant prie kasdienio bažnyčios pastato tvarkymo labai aktualūs tampa žodžiai, įrašyti statant bažnyčią įmūrytoje lentoje:

„Bažnyčia pastatyta 1911 m. kun. A. Kryžanausko rūpesčiu ir parapijiečių pastangomis. Viešpatie, lai būna amžina garbė tiems, kurie nesigailėjo dėl Tavęs įdėti tiek darbo, net į kietus akmenis ją statant ir nesigaili nuoširdumo ją išlaikant, šis pastatas liks žmonių gyvo tikėjimo paminklas ateinančioms kartoms“.

Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčios klebonas kunigas Rimantas Rimkus