Artėjant ne tik Zarasų krašto, bet ir visos Lietuvos tautinio judėjimo dalyvio, lietuvybės skatintojo dr. Domininko Bukonto 150-osioms gimimo metinėms, Bendruomenė „Miško broliai“, panaudos pagrindais prižiūrinti ir tvarkanti gyvenamąjį namą D. Bukonto g. 10, Zarasuose, nusprendė name, kuriame tuo laikmečiu gyveno dr. D. Bukontas (vėliau jame gyveno Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo narys dr. Juozas Buzelis) įrengti ekspoziciją skirtą mūsų krašto šviesuolių atminimui.

Siekiant gauti nors dalį lėšų, reikalingų gyvenamųjų patalpų remontui, Bendruomenė „Miško broliai“ pateikė paraišką „Nekilnojamųjų kultūros vertybių, istorinę, kultūrinę, sakralinę ar kt., vertybę turinčių objektų tvarkyba ir pritaikymas turizmui“ įgyvendinimas pagal Zarasų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano Verslo ir investicijų programos (Nr. 13) priemonę Nr. 04.04.02“ Teikti finansinę paramą nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų vykdomiems projektams“. Buvo gautas dalinis finansavimas (3100 Eur) ir prisidėjus asmeninėmis lėšomis sutvarkyti kambariai ekspozicijų įrengimui.

Bendruomenė „Miško broliai“ nuoširdžiai dėkoja Zarasų rajono savivaldybei už paramą.

Bendruomenės „Miško broliai“ informacija