Jei planuojate kurti ir tobulinti infrastruktūrą pritaikytą žvejybai, akvakultūrai ir rekreaciniam turizmui, vystyti ekologinį turizmą, atgaivinant etnografinės žvejybos tradicijas ir amatus, kviečiame dalyvauti!