Raistiniškių sentikių religinė bendruomenė 2022 m. vykdė projektą pagal 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, programa „Dviejų betoninių aikštelių 1,5×2 m2 įrengimas prie Raistiniškių sentikių bažnyčios šildymo siurbliams pastatyti“. Pasirašius sutartį buvo skirtas 380,00 eurų finansavimas.

Projekto tikslai:
1. Įrengti dvi betonines aikšteles šildymo siurbliams pastatyti.
2. Suburti bendruomenės narius moralines vertybes puoselėjančiai ir švietėjiškai religinei veiklai.
3. Plėtoti kaimo viešąją infrastruktūrą.

Projektas įvykdytas.

Raistiniškių sentikių religinės bendruomenės informacija