Zarasų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapija 2022 m. įgyvendino projektą „Didžiojo altoriaus paveikslo „Švč. Mergelė Marija su vaikeliu“ konservavimo ir restauravimo darbų programos parengimas“.

Projekto tikslas – įsigyti Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Didžiojo altoriaus paveikslo „Švč. Mergelė Marija su vaikeliu“ konservavimo ir restauravimo darbų programos parengimą.
Zarasų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapija inicijavo Zarasų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios didžiajame altoriuje kabančio Dievo Motinos su vaikeliu paveikslo konservavimo ir restauravimo darbų programos parengimą.  Po kelerių metų paveikslui, kurio autorius nežinomas, sukaks 600 metų. Iš viso paveikslui restauruoti reikės 150 000 eurų. Zarasų parapijai dokumentų rengimas kainavo 15 000 eurų, iš jų 5000 eurų skyrė Zarasų rajono savivaldybė iš NVO finansavimo.