Utenos regiono savivaldybių nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybų nariai, bendruomenininkai Utenos viešojoje bibliotekoje vykusiame NVO forume aptarė NVO plėtros aktualijas ir veiklos skaidrumo stiprinimo priemones, viešųjų paslaugų perdavimo rodiklius bei esamą situaciją regiono savivaldybėse. Renginį organizavę Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro darbuotojai supažindino su NVO tarybų veikla Lietuvos savivaldybėse, geraisiais veiklos pavyzdžiais, nevyriausybinių organizacijų atsakomybe ir metine atskaitomybe. Aptarti ir kiti nevyriausybinėms organizacijoms aktualūs klausimai, veiklos gairės.

Iš 82 Zarasų rajono paramos gavėjų NVO žymą turi 47, t.y. didžiausias procentas regione. 2022 metais NVO veiklos finansavimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 10751 tūkst. eurų, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM 7139 tūkst. eurų, Žemės ūkio ministerija 1790 tūkst. eurų. Valstybinių institucijų finansavimo suma 2022 metais buvo 43743 tūkst. eurų, savivaldybių – 47825 tūkst. eurų. 2023 m. Zarasų rajono savivaldybė 8 priemonėms/ konkursams planuoja skirti 204 200 eurų.

 

Zarasų rajono bendruomenių asociacijos informacija