Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė (toliau  – VVG) rengdama 2023–2027 m. vietos plėtros strategiją, kviečia Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių gyventojus, verslo subjektus, NVO ir vietos valdžios atstovus dalyvauti susitikime, skirtame Zarasų seniūnijos finansavimo poreikių identifikavimui.

Susitikimas vyks kovo 29 d. (trečiadienį), 15 val. Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje (Sėlių a. 22, Zarasai).
 
Susitikimo metu ypatingas dėmesys bus skiriamas VVG teritorijoje veikiantiems ir planuojantiems kurtis verslo subjektams, siekiant įvertinti verslo investicijų poreikį privačiam (fizinių ir juridinių asmenų, ūkininkų), socialiniam, bendruomeniniam verslui.
 
Taip pat kviečiame dalyvauti apklausoje, kuri reikalinga teritorijos socialinei, ekonominei bei aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių analizei atlikti. Surinkti duomenys bus naudojami identifikuoti Zarasų rajono ir Visagino savivaldybės kaimo vietovių vystymo kryptis, nustatant strategijos prioritetus, ES paramos finansavimo priemones ir veiklos sritis.
Prašome Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus (anketa).
 
Zarasų-Visagino regiono vietos plėtros strategija bus įgyvendinama pagal ES Kaimo plėtros programos LEADER priemonę, kuri leidžia pasiekti ES kaimo plėtros politikos tikslus taikant įgyvendinimą „iš apačios“, o ne tradicinį metodą „iš viršaus“, kuomet vietos plėtros strategijos kryptis formuoja pati kaimiškųjų vietovių bendruomenė.
Zarasų-Visagino regiono VVG informacija