Raistiniškių sentikių religinės bendruomenė 2022 m. įgyvendino projektą „Šildymo sistemos įrengimas Raistiniškių sentikių cerkvėje“ pagal Zarasų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano Verslo ir investicijos programos (Nr.13) priemonę 01.04.02.

Projekto metu Raistiniškių sentikių cerkvėje įrengta šildymo sistema. Bendruomenė džiaugiasi, kad įrengus naują šildymo sistemą bus dažniau vykdomi susitikimai, pamaldos, bus sutaupomos elektros sąnaudos ir dėl savo tylaus veikimo patalpas šildyti galima bus ir vykdant veiklą.
Projektas finansuotas iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.