Tiberiados bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą „Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčios ir šventoriaus tvarkyba“, dalinai finansuotą iš Zarasų rajono savivaldybės administracijos lėšų. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti sakralinę vertę turinčių Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčios ir šventoriaus tvarkybos darbai – perdažytas bažnyčios fasadas, atnaujintas apšvietimas, atrestauruota mūrinė (akmeninė) šventorių juosianti tvora, kuri dėl erozijos ir aplinkos poveikio buvo avarinės būklės ir kėlė pavojų atvykstantiems lankytojams. Bendra atliktų darbų vertė buvo net 12 020 Eur. Iš jų 3100 Eur buvo skirta iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Tiberiados bendruomenė, įsikūrusi Baltriškių kaime, savo veikla garsina Zarasų rajoną, tuo prisidedama prie turizmo plėtros – Zarasų rajono savivaldybės strateginio tikslo įgyvendinimo. Bendruomenė, kuri pritraukia vis daugiau atvykstančių turistų ir piligrimų į Zarasų rajoną, pripažįstama, kaip dvasinės ramybės ir betarpiškos bendrystės židinys. Tiberiados bendruomenės dėka Zarasų rajonas tampa vienu iš piligrimų apsilankymo taškų. Bendruomenės organizuojamos stovyklos vaikams, jaunimui ir šeimoms sulaukia itin didelio susidomėjimo bei pritraukia dalyvių iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. Stovyklose taip pat dalyvauja socialinę atskirtį patiriantys asmenys. Svarbu ir reikšminga, kad stovyklų metu prie jų organizavimo ir vykdymo aktyviai prisijungia savanoriai, tiek iš Zarasų rajono, tiek iš kitų miestų, kas skatina savanorystės reikšmę ir prasmę.

Dėkojame Zarasų rajono savivaldybei už skirtą dalinį finansavimą, visiems aukotojams, darbuotojams bei savanoriams, prisidėjusiems prie nuostabių darbų įgyvendinimo!

Tiberiados bendruomenės informacija